Coaching op bewust niveau richt zich voornamelijk op het directe bewustzijn van een persoon, het deel van de geest waarin we actief denken, redeneren en beslissingen nemen.
Het is praktisch en direct, en richt zich vaak op het hier en nu. Terwijl dit zeer effectief kan zijn voor veel uitdagingen, zijn er bepaalde diepgewortelde overtuigingen en patronen die mogelijk beter worden aangepakt met methoden die zich richten op het onderbewuste niveau.

Waarom heeft coaching op onderbewust niveau vaak de voorkeur boven methoden die zich enkel richten op het bewuste niveau?

  1. Diep Gewortelde Overtuigingen: Ons onderbewustzijn herbergt diepgewortelde overtuigingen en patronen die vaak ontstaan in onze kindertijd. Deze overtuigingen kunnen onze gedachten, gevoelens en gedrag in ons dagelijks leven sterk beïnvloeden. Door direct met het onderbewustzijn te werken, kunnen we deze kernovertuigingen aanpakken en blijvende veranderingen teweegbrengen.
  2. Automatische Reacties: Het onderbewuste regelt veel van onze automatische reacties en gewoonten. Wanneer we proberen veranderingen door te voeren op puur bewust niveau, kan dit vaak leiden tot weerstand, herval en kost het vaak heel veel moeite om komaf te maken met lastige gewoontes. Door verandering te creëren op bewust én onderbewust niveau, kunnen we deze lastige gewoontes veel sneller, makkelijker en diepgaander veranderen.
  3. Emotionele Verwerking: Het onderbewustzijn speelt een cruciale rol bij het verwerken van emoties. Door te werken op dit niveau, kunnen we emotionele blokkades op heffen die ons belemmeren ons volledige potentieel te bereiken. Zo hoef je de zware last uit het verleden niet je volledige zijn te laten bepalen.
  4. Blijvende Verandering: Veranderingen die worden doorgevoerd tot op celniveau zijn veel krachtiger dan dat je enkel op bewust niveau verandering tracht te implementeren. Dit komt omdat het onderbewustzijn een krachtige invloed heeft op ons gedrag en onze besluitvorming, veel meer dan het bewuste niveau.

In conclusie, terwijl coaching op bewust niveau zeker waardevol kan zijn voor het aanpakken van onmiddellijke problemen en het stellen van doelen, biedt coaching op onderbewust niveau de mogelijkheid om diepgaande en blijvendere verandering te realiseren. Door te focussen op het onderbewuste, kunnen we een steviger fundament creëren op persoonlijk en zakelijk vlak.

Ik ga met beiden aan de slag, zowel op bewust als op onderbewust niveau, waardoor je op je volle 100% potentieel gedragsverandering creëert.
Snel, blijvend en diepgaand tot op celniveau.